VÍTEJTE NA STÁNKÁCH VZNIKAJÍCÍHO SPOLKU OTEVŘENÉ SRDCE ,z.s

 

 

ČÍM SE CHCEME ZABÍVAT :

1) Vzájemná pomoc rodinám s dětmi,seniorů,mladým lidem opouštějící ústavní výchovu nebo pěstounskou rodinu v řešení tíživé sociální situace a postavit se na vlastní nohy.

2) Výkon sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění,

3) Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění

4) Pořádání víkendových a prázdninových akcí

5) Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ :

- STANOVY KE SCHVÁLENÍ